Ereksjonssvikt er vanlig og kan ha stor innvirkning på en manns livskvalitet. Problemene kan påvirke ulike aspekter av en manns liv, inkludert parforhold og følelsesmessig velvære. De kan også føre til redusert selvtillit, stress og relasjonsproblemer, samt en reduksjon i den generelle livskvaliteten.

Hva vil det si å ha ereksjonssvikt?

En mann med ereksjonssvikt opplever vanligvis problemer med å få eller opprettholde en ereksjon som er fast nok til seksuell aktivitet. Ereksjonsproblemer kan også omfatte det å miste en ereksjon under seksuell aktivitet. 

Ereksjonsproblemer kan være forårsaket av en rekke fysiske, psykologiske og livsstilsfaktorer, og kan ha en betydelig innvirkning på en manns livskvalitet.

Langvarig eller regelmessig ereksjonssvikt

Noen menn kan oppleve langvarige eller regelmessige ereksjonsproblemer som ikke ser ut til å forsvinne. Disse problemene kan skyldes en mer alvorlig underliggende helsetilstand. Helsepersonell kan hjelpe med å identifisere underliggende fysiske eller psykologiske faktorer som kan bidra til ereksjonsproblemene og utvikle en effektiv behandlingsplan. Regelmessige ereksjonsproblemer kan ha en negativ innvirkning på en manns livskvalitet, og føre til redusert selvtillit, stress og relasjonsproblemer.

Sjelden eller sporadisk ereksjonssvikt

For mange menn er ereksjonsproblemene forbigående og varer i kort tid. Årsakene til sjelden eller sporadisk ereksjonssvikt kan variere og kan omfatte stress, prestasjonsangst, alkoholforbruk eller bivirkninger av medisiner. 

I noen tilfeller kan enkle livsstilsendringer, som å redusere stress, begrense alkoholforbruket eller bytte medisin, bidra til å forbedre erektil funksjon. I andre tilfeller kan en kombinasjon av livsstilsendringer og medisinsk behandling løse problemet.

Hvem kan oppleve ereksjonssvikt

Menn i alle aldre kan oppleve ereksjonsproblemer, men det er vanligst hos menn over 40 år. På grunn av stigmaet rundt diagnosen kan allikevel problemet være underrapportert. 

Ereksjonssvikt henger ofte sammen med andre medisinske tilstander som kardiovaskulære sykdommer og diabetes. Som et resultat av dette vil ofte eldre menn, som har høyere sannsynlighet for å ha andre helseutfordringer, også være mer utsatt for ereksjonsproblemer.

Ereksjonssvikt knyttes i tillegg til andre psykiske faktorer som stress, angst og depresjon, som kan gjøre at menn i alle aldre opplever slike problemer. Nerveskader og relasjonsproblemer er andre årsaker til ereksjonssvikt hos menn, uavhengig av alder. Livsstilsfaktorer som røyking og usunt kosthold kan påvirke både nervesystemet og det kardiovaskulære systemet som er involvert i det å få og opprettholde en ereksjon.

Ereksjonssvikt rammer menn i alle aldere

Ifølge forskning i Massachusetts Male Aging Study (MMAS), har 40 prosent av menn i 40-årene en eller annen form for erektil dysfunksjon. Denne prosentandelen har vist seg å øke med 10 prosent for hvert tiår etter fylte 40. Rundt 50 prosent av menn i 50-årene opplever ereksjonsproblemer, 60 prosent av menn i 60-årene opplever det, og så videre.

Ereksjonsproblemer er ofte forbundet med andre helsemessige forhold, som diabetes, fedme og nerveproblemer. Det kan forklare hvorfor eldre menn er mer utsatt, da det er mer sannsynlig at de har en kronisk lidelse. Nesten 95 prosent av eldre voksne har minst én kronisk lidelse, og omtrent 80 % har to eller flere kroniske lidelser.

Kan unge menn få ereksjonssvikt?

Aldring er en normal prosess som kan føre til redusert mengde glatt muskulatur i penis. Etter at rundt 15 prosent av musklene er svekket, kan det utvikles symptomatiske ereksjonsproblemer.

Selv om ereksjonssvikt blir mer vanlig med alderen, kan også unge menn av ulike grunner oppleve disse problemene. Yngre menn kan oppleve ereksjonsproblemer på grunn av psykiske faktorer som depresjon og angst, eller fysiske faktorer som diabetes. Mellom 30 og 90 prosent av menn med diabetes 1 opplever ereksjonsproblemer som et symptom.

Hos yngre menn kan psykiske problemer som depresjon, prestasjonsangst eller stress i relasjoner påvirke evnen til å få ereksjon. Narkotika og alkohol kan også påvirke blodårene og blodtilførselen, og føre til større risiko for ereksjonsproblemer.

En studie fant at kardiovaskulær risiko kan bidra til ereksjonsproblemer hos yngre menn og bør evalueres for klinisk behandling. Ereksjonsproblemer kan være en tidlig indikator eller tegn på hjerte- og karsykdommer.

Hvordan ereksjonsproblemer kan påvirke et forhold

Ereksjonsproblemer kan ha betydelig innvirkning på et forhold. Det kan føre til følelser som frustrasjon, angst og redusert selvtillit hos personen som opplever problemene. Partneren kan også føle seg frustrert, avvist eller bekymret for tilstanden i forholdet.

Ereksjonsproblemer kan også forårsake følelsesmessig avstand mellom partnere, og kan føre til tap av intimitet og seksuell tilfredsstillelse i forholdet.

Ved å forstå hvilken påvirkning ereksjonsproblemene har på mannens liv, kan helsepersonell utarbeide en individuell behandlingsplan. Med den riktige behandlingsstrategien kan menn overvinne ereksjonsproblemene og ha sunne, tilfredsstillende sexliv.

REFERANSER
  • Velurajah R, Brunckhorst O, Waqar M, McMullen I, Ahmed K. Erectile dysfunction in patients with anxiety disorders: a systematic review. Int J Impot Res. 2022 Mar;34(2):177-186. doi: 10.1038/s41443-020-00405-4. Epub 2021 Feb 18. PMID: 33603242; PMCID: PMC8964411.
  • Isidori AM, Giammusso B, Corona G, Verze P. Diagnostic and Therapeutic Workup of Erectile Dysfunction: Results From a Delphi Consensus of Andrology Experts. Sex Med. 2019 Sep;7(3):292-302. doi: 10.1016/j.esxm.2019.04.001. Epub 2019 Jun 10. PMID: 31196744; PMCID: PMC6728771.
  • Çayan S, Kendirci M, Yaman Ö, Aşçı R, Orhan İ, Usta MF, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A. Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group. Turk J Urol. 2017 Jun;43(2):122-129. doi: 10.5152/tud.2017.24886. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28717533; PMCID: PMC5503428.
  • Verze P, Margreiter M, Esposito K, Montorsi P, Mulhall J. The Link Between Cigarette Smoking and Erectile Dysfunction: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2015 Aug;1(1):39-46. doi: 10.1016/j.euf.2015.01.003. Epub 2015 May 20. PMID: 28723353.
  • Ciaccio V, Di Giacomo D. Psychological Factors Related to Impotence as a Sexual Dysfunction in Young Men: A Literature Scan for Noteworthy Research Frameworks. Clin Pract. 2022 Jul 6;12(4):501-512. doi: 10.3390/clinpract12040054. PMID: 35892440; PMCID: PMC9326597.