Ereksjonssvikt eller impotens er et vanlig seksuelt problem som påvirker millioner av menn over hele verden. Menn med ereksjonssvikt kan oppleve problemer med å få eller opprettholde en ereksjon, noe som kan føre til mellommenneskelig stress, angst og andre problemer. Ereksjonssvikt kan ha mange ulike årsaker. Avhengig av de underliggende årsakene, kan riktig behandling over tid bidra til å håndtere problemene.

Hva kan forårsake ereksjonssvikt?

Ereksjonssvikt kan være et symptom på en underliggende tilstand, og en medisinsk undersøkelse kan bidra til å avdekke årsaken til problemene. Det anbefales å søke legehjelp for å avdekke eventuelle underliggende tilstander. Årsakene til ereksjonsproblemer er komplekse og kan være fysiske eller psykiske. I noen tilfeller vil det ikke være kun én årsak. Det kan være en kombinasjon av fysiske og psykiske faktorer som bidrar til utviklingen av ereksjonsproblemer.

Fysiske årsaker til ereksjonssvikt

Fysiske faktorer som kan føre til utvikling av ereksjonsproblemer inkluderer ulike helsetilstander og enkelte medisiner.

Hjertesykdommer

Hjerte- og karsykdommer kan påvirke blodtilførselen til penis, noe som er avgjørende for å oppnå og opprettholde en ereksjon. Begrenset blodtilførsel forårsaket av hjertesykdom kan gjøre det vanskelig å oppnå tilstrekkelig ereksjon. I tillegg kan høyt kolesterol og åreforkalkning trekke sammen blodårene, og øke risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag. På grunn av de potensielle komplikasjonene som følge av hjertesykdom, er det viktig å håndtere tilstanden på riktig måte for å forhindre ytterligere problemer.

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kan redusere blodtilførselen til penis og forårsake vanskeligheter med å oppnå og opprettholde ereksjon. Høyt blodtrykk kan også skade blodkar og nerver som bidrar til normal seksuell funksjon.

Å kontrollere blodtrykket kan bidra til å løse problemer med blodtilførselen som forhindrer at penis blir stiv, selv når en mann er seksuelt stimulert.

Diabetes

Høye blodsukkernivåer kan skade blodårene som bidrar til seksuell funksjon. Det fører til problemer med å oppnå og opprettholde ereksjon. Diabetes kan også påvirke nervene som er involvert i seksuell stimulering og sender signaler for ereksjon. I noen tilfeller kan nerveskaden være permanent, noe som fører til ereksjonsproblemer som er vanskeligere å behandle. Ved å håndtere blodsukkernivået, adressere eventuelle underliggende nerveskader og eventuelle psykologiske faktorer, kan mange menn med diabetes forbedre sin seksuelle funksjon og redusere risikoen for ereksjonssvikt.

Medisinering

Ereksjonssvikt kan være en bivirkning av visse medisiner. Noen vanlige medisiner kan påvirke nerver, blodårer, hormoner eller libido, som igjen kan påvirke seksuell funksjon. Du bør ikke avbryte medisinering, men heller diskutere disse effektene med en lege eller annet helsepersonell for eventuell justering av medisinering. I mange tilfeller oppveier fordelene med disse medisinene den potensielle risikoen for ereksjonssvikt.

Psykologiske årsaker til ereksjonssvikt

Det er flere faktorer som kan bidra til utviklingen av ereksjonssvikt, blant annet stress, angst, depresjon, lav selvtillit og sinne.

Stress

Stress kan forårsake ereksjonsproblemer ved å forstyrre de normale psykiske og fysiske prosessene som er involvert i seksuell opphisselse og stimulering. Stress aktiverer kroppens «fight or flight»-respons og frigjør hormoner som kan forstyrre blodtilførselen til penis og gjøre det vanskelig å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Angst

Angst kan, på samme måte som stress, påvirke blodtilførselen og nervefunksjonene som er involvert i erektil funksjon. Når en person er engstelig kan nivået av epinefrin, som leder blodtilførselen til visse deler av kroppen, øke. I tillegg kan angst forstyrre frigjøringen av hormoner og nevrotransmittere, som nitrogenoksid, som er involvert i seksuell funksjon, noe som gjør det vanskelig å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Depresjon

Depresjon kan påvirke frigjøringen av hormoner og nevrotransmittere, som spiller en nøkkelrolle for å få og beholde en ereksjon. På toppen av dette kan depresjon endre måten hjernen og nervesystemet fungerer på, og forårsake ytterligere problemer med seksualiteten. Kronisk depresjon kan forårsake langsiktige endringer som gjør problemet enda verre.

Lav selvtillit

Pasienter med lav selvtillit opplever ofte negative følelser og tanker om seg selv som kan lede til angst, stress og prestasjonsangst, som igjen kan forstyrre de normale psykiske og fysiske prosessene som er involvert i seksuell opphisselse og stimulering. I tillegg kan lav selvtillit føre til følelser av utilstrekkelighet og manglende tro på seg selv, noe som kan gjøre det vanskelig for pasienten å delta i seksuell aktivitet.

Sinne

Sinne kan påvirke hvordan nervene og blodtilførselen responderer på følelsen av seksuell opphisselse. For eksempel kan sinne avlede blodtilførselen til ansiktet eller andre deler på kroppen i stedet for til penis. Sinne assosieres også med andre psykiske problemer som angst og depresjon, som kan påvirke den seksuelle funksjonen.

Relasjonsproblemer

Mellommenneskelig stress kan også bidra til ereksjonssvikt. Dårlig kommunikasjon eller følelser av tvil kan føre til angst og stress, som kan forårsake seksuelle problemer.

Prestasjonsangst

Ereksjonssvikt som følge av prestasjonsangst kan utløses av presset om å prestere seksuelt, enten det er fra en partner, samfunnsmessige forventninger eller lav selvtillit. Dette presset kan føre til stress.

Ereksjonssvikt og eksisterende forhold

Ereksjonssvikt kan ha en betydelig innvirkning på eksisterende forhold, både følelsesmessig og fysisk. Manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon kan forårsake følelser som skam, forlegenhet og lav selvtillit hos en berørt person, noe som fører til kommunikasjonsbrudd og avstand i forholdet. Videre kan ereksjonsproblemer føre til mindre fysisk intimitet i et forhold og dermed en reduksjon i seksuell aktivitet.

Livsstil

Livsstilsfaktorer kan også bidra til utvikling av ereksjonssvikt. Heldigvis er det mulig å endre livsstilen. En sunn livsstil kan bidra til å forbedre den generelle helsen og redusere ereksjonsproblemer. Følgende livsstilsfaktorer kan bidra til at kortvarige ereksjonsproblemer reverseres.

Røyking

Røyking kan skade blodårene og redusere blodtilførselen som er nødvendig for å oppnå og opprettholde en ereksjon. Nikotin i sigarettrøyk kan trekke sammen blodårene, noe som forårsaker redusert blodgjennomstrømning. I tillegg kan røyking også føre til andre helseproblemer, for eksempel hjerte- og karsykdommer, som igjen kan bidra til ereksjonsproblemer. Det er viktig for helsepersonell å diskutere den potensielle effekten av røyking på seksuell helse med sine pasienter og samarbeide om å utvikle en omfattende behandlingsplan.

Høyt alkoholinntak

Alkohol kan påvirke både mental og fysisk funksjon, inkludert seksuell funksjon. Høyt alkoholforbruk kan føre til ereksjonssvikt ved å redusere blodtilførselen og testosteronnivået, spesielt på lang sikt. Å drikke alkohol med måte eller å avstå fra alkohol kan bidra til å redusere risikoen for ereksjonssvikt.

Et usunt kosthold og overvekt

Et usunt kosthold som inneholder mye usunt fett, sukker og salt kan føre til overvekt og andre helseproblemer, som for eksempel diabetes, som kan bidra til ereksjonsproblemer. Overvekt kan forårsake hormonell ubalanse, insulinresistens og inflammasjon, som kan ha en negativ innvirkning på seksuell funksjon. På den annen side kan et kosthold som er rikt på frukt, grønnsaker, fullkorn og magre proteiner bidra til å opprettholde en sunn vekt og redusere risikoen for ereksjonsproblemer.

Søvnmangel

Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og velvære. En stillesittende livsstil kan føre til vektøkning og redusert kardiovaskulær helse, noe som kan bidra til ereksjonsproblemer. Regelmessig trening kan bidra til å forbedre sirkulasjonen og opprettholde seksuell helse.

En inaktiv livsstil

Fysisk aktivitet er viktig for generell helse og velvære. En stillesittende livsstil kan føre til vektøkning og redusert kardiovaskulær helse, noe som kan bidra til ereksjonsproblemer. Regelmessig trening kan bidra til å forbedre sirkulasjonen og opprettholde seksuell helse..

Narkotikamisbruk

Ereksjonssvikt er vanlig og kan ha stor innvirkning på en manns livskvalitet. Problemene kan påvirke ulike aspekter av en manns liv, inkludert parforhold og følelsesmessig velvære. De kan også føre til redusert selvtillit, stress og relasjonsproblemer, samt en reduksjon i den generelle livskvaliteten.

REFERANSER
  • McMahon CG. Current diagnosis and management of erectile dysfunction. Med J Aust. 2019 Jun;210(10):469-476. doi: 10.5694/mja2.50167. Epub 2019 May 17. PMID: 31099420.
  • Razdan S, Greer AB, Patel A, Alameddine M, Jue JS, Ramasamy R. Effect of prescription medications on erectile dysfunction. Postgrad Med J. 2018 Mar;94(1109):171-178. doi: 10.1136/postgradmedj-2017-135233. Epub 2017 Nov 4. PMID: 29103015.
  • Ciaccio V, Di Giacomo D. Psychological Factors Related to Impotence as a Sexual Dysfunction in Young Men: A Literature Scan for Noteworthy Research Frameworks. Clin Pract. 2022 Jul 6;12(4):501-512. doi: 10.3390/clinpract12040054. PMID: 35892440; PMCID: PMC9326597.
  • Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Lifestyle modifications and erectile dysfunction: what can be expected? Asian J Androl. 2015 Jan-Feb;17(1):5-10. doi: 10.4103/1008-682X.137687. PMID: 25248655; PMCID: PMC4291878.