Ereksjonsproblemer er vanlige og påvirker utallige menn over hele verden. Ereksjonssvikt, også kjent som erektil dysfunksjon (ED) eller impotens, er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon for seksuell aktivitet. Problemet er vanligst hos menn over 40 år, men kan forekomme hos menn i alle aldre på grunn av fysiske eller psykiske faktorer.

Ereksjonsproblemer kan ha stor innvirkning på en manns livskvalitet og føre til redusert selvtillit og selvfølelse. Selv om ereksjonssvikt er vanlig, er det mange menn som ikke søker behandling på grunn av stigma eller forlegenhet

Hva er ereksjonsproblemer?

Ereksjonsproblemer oppstår vanligvis når det er nedsatt blodtilførsel til penis, som dermed ikke kan oppnå ereksjon. Det kan ha fysiske eller psykiske årsaker, som hormonell ubalanse, vaskulære forstyrrelser eller farmakogenetiske faktorer. Ereksjonsproblemer kan være kroniske eller midlertidige, og kan føre til nedsatt livskvalitet i form av redusert fysisk helse og dårligere relasjoner.

Syklisk GMP (cGMP) er et viktig signalmolekyl som er involvert i regulering av blodtilførselen til penis. Ved seksuell opphisselse frigjøres nitrogenoksid i penis som stimulerer produksjonen av cGMP. Som et resultat av dette slapper de glatte musklene i penis av og blodtilførselen øker.

Hvor vanlig er det med ereksjonsproblemer?

Ereksjonsproblemer er vanlig og rammer menn i alle aldre. Det er anslått at over 50 prosent av menn mellom 40 og 70 år opplever ereksjonssvikt, men det kan oppstå uansett alder og er ikke nødvendigvis en del av det å bli eldre.

Forekomsten av ereksjonsproblemer kan påvirkes av ulike faktorer som livsstil, medisinske tilstander og den generelle helsen. På grunn av stigmaet rundt diagnosen og behandling, kan forekomsten være høyere enn antatt.

Et tegn på underliggende medisinske tilstander

Ereksjonssvikt kan ofte være et tegn eller symptom på underliggende tilstander. De som lider av impotens, bør oppsøke lege for å sjekke om det kan være underliggende årsaker. Ereksjonssvikt kan ofte være et tidlig tegn på:

  • Høyt blodtrykk
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes*
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Leversykdom eller alkoholisme
  • Nyresykdom
  • Multippel Sklerose

*Det er verdt å merke seg at menn med diabetes har to til tre ganger større sannsynlighet for å oppleve ereksjonsproblemer.

I tillegg kan psykiske årsaker som depresjon og angst bidra til at man utvikler disse problemene. Selv om ereksjonsproblemer er vanlige, må man vurdere ulike faktorer for å tilby en personlig behandlingsplan. Heldigvis finnes det flere tilgjengelige behandlingsalternativer.

REFERANSER

1 David Ralph et al “MED3000, a clinically proven, fast-acting topical product for Erectile Dysfunction with the prospect of being the first globally available OTC treatment for ED” (MED3000 is the codename used when Eroxon® was in the research stage)

FM57 Clinical Investigation Report dated 6th April 2020 FM71 Clinical Investigation Report dated 14 September 2022

3 Nguyen Seks Med Rev. 2017 Oct, vol 5, 508-520; McKinlay JB. Int J Impot Res. 2000; 12 (suppl 4): S6-S11

4 Jim Z, Terence A, Kelly H, Lauren J, Shaantanu D, David G. Prevalence, Comorbidities, and Risk Factors of Erectile Dysfunction: Results from a Prospective Real-World Study in the United Kingdom. Int J Clin Pract. 2022. doi: 10.1155/2022/5229702.PMID: 35693549; PMCID: PMC9159135.